Styret

Styret i Kiwanis Club Drøbak  i kiwanisåret 2019-2020 består av:

 • President Jan Erik Wilhelmsen        
 • Forrige president Jan-Erik Gullheim   
 • Neste president Jørn Pettersen
 • Kasserer Øystein Haaland
 • Sekretær Sven Ivar Fure
 • Styremedlem og materialforvalter Tom E. Gaardsø
 • Styremedlem Audun Edvardsen
 • Styremedlem Willy Ruud

Komiteledere:

 • Salg bruktmarked og markedsdag: Willy Ruud

 • Humanitær-komite: Svein Ole Skjæveland

 • Programkomite: Svein Erik Larsen

 • Valgkomite: Jørn Pettersen

Kontaktinformasjon for Kiwanis Club Drøbak

Lopper:
Klubben har et bruktutsalg på Veisvingbatteriet på Seiersten (ved den gamle hundeskolen). Levering/henting av ting man ønsker å gi til klubben for videresalg, kan avtales ved å ringe vår «veisvingkomite» ved leder Willy Ruud tlf 9087 0779.

Klubbkontakt:

 • Klubbens sekretær, Sven Ivar Fure, kan kontaktes på telefon 9160 2442
 • President: Jan Erik Wilhelmsen
 • Epost: drobak@kiwanis.no
 • Hjemmeside: https://drobak.kiwanis.no/