Styret

Styret i Kiwanis Club Drøbak  i kiwanisåret 2018-2019 består av:

 •  President Jan-Erik Gullheim        
 • Past president Tore Raanaas
 • Neste president Jan-Erik Wilelmsen
 • Kasserer Øystein Haaland
 • Sekretær Sven Ivar Fure
 • Styremedlem Tom E. Gaardsø
 • Styremedlem og materialforvalter Arvid Nilsen
 • Styremedlem Willy Ruud

Komiteledere:

 • Salg bruktmarked og markedsdag: Willy Ruud og Audun Edwardsen

 • Sosialkomite: Svein Ole Skjæveland

 • Programkomite: Finn Paus

 • Valgkomite: Stein Berthelsen

 • Medlemskap og vekst: Jan-Erik Gullheim

Kontaktinformasjon for Kiwanis Club Drøbak

Lopper:
Klubben har et bruktutsalg på Veisvingbatteriet på Seiersten (ved den gamle hundeskolen). Levering/henting av ting man ønsker å gi til klubben for videresalg, kan avtales ved å ringe vår «veisvingkomite» på 4147 6669.

Klubbkontakt:

 • Klubbens sekretær, Sven Ivar Fure, kan kontaktes på telefon 9160 2442
 • President: Tore Raanaas
 • Epost: drobak@kiwanis.no