Om klubben vår

Her finner du fakta om oss i

Kiwanis Club Drøbak

 og hvordan vi søker å hjelpe til i nærsamfunnet

Hvem er vi ?

Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge. Som gruppe oppnår vi mer enn hva den enkelte klarer alene. Møtene og arbeidet utvikler kameratskap og gir inspirasjon.

Kiwanis Club Drøbak ble etablert 04.11.1969 og feiret dermed 40 år i 2009. Vi er nå 29 medlemmer (januar 2015). Vi har møter annenhver tirsdag (på liketalls ukenummer) fra kl 19 til 21. Møtene holdes på Heer Grendehus. På møtene har vi ofte først et foredrag eller kåseri om et aktuelt tema holdt av eksterne eller egne folk. Midtveis har vi en enkel servering og hyggelig prat rundt bordet. Siste del av møtet har vi gjerne klubbsaker med rapport fra de forskjellige komiteer og prosjekter. Ektefeller/samboere og gjester blir ofte invitert til å  delta på møter.

Noen ganger i året arrangerer vi utflukter og sosiale sammenkomster.

Organisering: Klubben ledes av et styre med en president i spissen. I tillegg har vi sekretær, kasserer, styremedlem samt forrige års president og visepresident (neste års president).

Vi har også komiteer. Spesielt nevner vi; Sosialkomiteen som fordeler midlene og Veisvingkomiteen som sørger for inntektene ved bruktsalg. Programkomiteen sørger for godt og variert program på møtene våre.

Vi har god kontakt med de andre Kiwanis-klubbene i Akershus/Follo.

 

 Hvordan arbeider vi i Kiwanis Drøbak ?

Vi søker i praksis å yte vår støtte til humanitær virksomhet ved økonomiske midler tjent inn ved forskjellige aktiviteter. Vår hovedaktivitet er vårt brukt-marked  i en bunker på Veisvingbatteriet ved Seiersten.

Vi har også arrangert markedsdag i Drøbak sommerstid. Et annet eksempel er at vi har holdt datakurs der noen av våre datakyndige medlemmer har stilt som instruktører.

Inntektene fra disse aktivitetene går til humanitære formål – primært til barn og ungdom  i lokalsamfunnet som trenger en håndsrekning.