VÅR ERKLÆRING

Kiwanis er en internasjonal, humanitær organisasjon av frivillige, som aktivt arbeider for barn, unge og andre aktuelle grupper, som f.eks. eldre og funksjonshemmede.

 

Kiwanis Club Drøbak ble stiftet 4. november 1969 og feiret 50 års jubileum i 2019.

Kiwanis Club Drøbak skaffer midler ved bruktutsalget på Veisvingbatteriet på Seiersten og ved årlige loppemarkeder i Drøbak.

Overskuddet fra denne virksomheten blir delt ut fortløpende i løpet av Kiwanisåret (1. oktober-30. september) etter beslutninger og mandat tildelt humanitærkomiteen.

Kiwanis Club Drøbak er en åpen klubb hvor alle kvinner og menn som ønsker det er velkomne som medlemmer.

Kontaktinformasjon:

E-post: drobak@kiwanis.no

Hjemmeside;  https://drobak.kiwanis.no/

Pers vei 2

1445 Drøbak